Przycinanie belek i słupów. Jak rysować belkę pod kątem ?