Już znamy funkcje i ulepszenia mającej na dniach premierę wersji 3ds Max 2023. Jest to najnowsza wersja firmowego oprogramowania do modelowania 3D, animacji, renderingu i wizualizacji. Według Autodesk wydanie 3ds Max 2023 koncentruje się na wydajności osobistej i zespołowej. Poza tym na nowoczesnym tworzeniu zasobów oraz przepływach pracy w czasie rzeczywistym.

Aktualizacja przynosi wiele ulepszeń w zakresie retopologii, nowy pasek narzędzi Autobackup, materiały i eksporter glTF oraz wiele innych funkcji. Powinny one znacznie ułatwić pracę z programem 3ds Max 2023. Oto lista niektórych z nowych funkcji.

Wstępne przetwarzanie retopologii dla szybszych rezultatów

W 3ds Max 2023 wprowadzono szereg ulepszeń do narzędzi retopologii, aby umożliwić obsługę dużych ilości danych i zwiększyć wydajność pracy. Dzięki wersji 1.2 Narzędzi retopologii, można pracować z większymi ilościami danych, mieć mniej ustawień i przygotowań dla siatek. Możemy także zachować więcej cech istniejących siatek.

Źródło grafiki: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max

Obsługujemy większe ilości danych przy mniejszej liczbie ustawień i przygotowań. Włączamy w to opcję ponownego przetwarzania modelu jako krok wstępny przed obliczeniem Retopologii. Używamy także modelu przetwarzania wstępnego ReForm do wygenerowania obiektu proxy remesh. Stosujemy go jako zbiór danych do pracy z algorytmami retopologii.

Przetwarzanie wstępne może teraz prowadzić do lepszych i szybszych wyników bez konieczności przechodzenia przez dodatkowe kroki w celu przygotowania modelu.

Komunikaty zgłaszane przez modyfikator Retopologia z algorytmów ReForm, Quadriflow lub InstantMeshes są teraz bardziej szczegółowe, jeśli chodzi o definiowanie błędu. Daje to użytkownikowi możliwość zastosowania rozwiązań w celu rozwiązania problemów.

Retopologia Propagacja danych

Aktualizacja 3ds Max 2023 umożliwia użycie menu rozwijanego Tryb wyświetlania do wyświetlania wyników siatki wejściowej, siatki remesh i siatki wyjściowej.

Źródło grafiki: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max

Zachowanie danych i wynik siatki wyjściowej:

 • Użyj menu rozwijanego Tryb wyświetlania, aby wyświetlić wyniki działania Retopologii w postaci siatki wejściowej, siatki ponownej i siatki wyjściowej.
 • Dane siatki, które aplikacja przetwarza w ramach akcji Retopologia, takie jak UV, Normalne itp. zachowujemy w siatce wyjściowej Retopologii.

Snap Working Pivot

Punkty obrotu mają kluczowe znaczenie dla interakcji z obiektami i komponentami w scenie. Posiadanie metody umożliwiającej szybkie dostosowanie pozycji i orientacji punktu obrotu jest ważne dla przepływu pracy związanej z modelowaniem i animacją.

Dlatego właśnie w programie 3ds Max 2023 wprowadzono funkcję Snap Working Pivot. Snap Working Pivot to nowa metoda dostosowywania punktu obrotu podczas wykonywania różnych funkcji, takich jak: Smart Extrude, dodawanie kości czy riggowanie.

Źródło grafiki: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max

W 3ds Max 2023 za pomocą opcji Narzędzia > Przyciągnij punkt obrotu można uzyskać dostęp do wielu dostosowywanych funkcji punktu obrotu, w tym:

 • Gdy funkcja jest aktywna, można kliknąć i umieścić punkt obrotu na dowolnym wierzchołku, krawędzi lub twarzy albo na środkach elementów obiektów aktywnych w scenie.
 • Gdy funkcja jest aktywna, można interaktywnie zmienić orientację osi Roboczego Punktu Pivot, klikając i przeciągając oś. Program przeciąga wtedy oś do innych ważnych elementów wierzchołków, krawędzi lub powierzchni aktywnego obiektu, co pozwoli na ponowne wyrównanie osi.
 • Oś przestawna zaznaczenia pozwala wyrównać położenie i orientację osi przestawnej roboczej do średniej wartości zaznaczenia bieżącego wierzchołka, krawędzi lub powierzchni.
 • Do sceny dodano nowy obiekt Pomocnik obrotu, wyrównany do pozycji i orientacji Roboczego punktu obrotu. Dzięki temu dodawanie i wyrównywanie punktów obrotu do wierzchołków, krawędzi lub powierzchni jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.
 • Utworzono niestandardową siatkę, która wyrównuje się do bieżącego położenia i orientacji punktu obrotu. To umożliwia płynną pracę z innymi narzędziami rozszerzającymi siatkę w scenie.
 • W scenie dostępny jest dodatkowy zestaw punktów przyciągania na podstawie bieżącego aktywnego zaznaczenia. W przypadku korzystania z narzędzia Umieść obwiednię roboczą można dodać maksymalnie 24 lokalizacje.

Pasek narzędzi Autobackup

Po otwarciu programu 3ds Max 2023 jednym z pierwszych nowych elementów jest nowy pasek narzędzi Autobackup. Jest on częścią domyślnego interfejsu użytkownika. Pasek narzędzi zapewnia prosty sposób wizualizacji i interakcji z procesem Autobackup.

Za pomocą menu paska narzędzi możemy śledzić, kiedy funkcja Autobackup ma zostać aktywowana. Może on także udostępniać elementy sterujące umożliwiające pominięcie zapisu Autobackup lub dostosowanie ustawień funkcji Autobackup.

Źródło grafiki: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max

Ulepszenia funkcji Autobackup:

 • Scena nie jest uznawana za „zmienioną”, dopóki nie zostanie zastosowana akcja, którą można cofnąć i która pozostanie ze sceną.
 • Podczas zapisywania sceny w programie 3ds Max licznik czasu autobackupu resetuje się, co zapobiega sytuacjom, w których program 3ds Max może próbować wykonać autobackup bezpośrednio po zapisie.

Funkcja Autobackup nie jest aktywowana, gdy w programie 3ds Max 2023 wykonywane są czynności takie jak:

 • Używanie myszy do interakcji ze sceną, rzutnią lub elementami interfejsu użytkownika.
 • Edytowanie wartości w widżetach interfejsu użytkownika.
 • Praca w modalnych oknach dialogowych.
 • Przetwarzanie symulacji, generacje podglądów, tworzenie kopii zapasowych tekstur i inne.

Wprowadzono także dodatkowe ulepszenia systemu Autobackup, o które prosili użytkownicy:

 • Nowe ustawienia Autobackup, które pozwalają na większą elastyczność w organizacji tworzenia kopii zapasowych.
 • Domyślny interwał czasowy autobackupu został zwiększony do 15 minut (z 10 minut).
 • Domyślna liczba plików kopii zapasowych wynosi teraz 10 (wzrost z trzech).
 • Użytkownicy mogą zdecydować się na dodanie nazwy bieżącej sceny do pliku kopii zapasowej. To zapewnia większą przejrzystość informacji o tym, jaka scena została skopiowana.
 • Jednoczesne sesje programu 3ds Max 2023 nie nadpisują wzajemnie swoich plików kopii zapasowych, dopóki nie zostanie osiągnięty limit określony przez użytkownika dla danej lokalizacji pliku kopii zapasowej i kombinacji nazw.

glTF Material & Exporter

W programie 3ds Max 2023 można teraz publikować zasoby ze sceny programu 3ds Max 2023 do postaci zawartości 3D w formacie glTF (Graphics Language Transmission Format). Można ją wykorzystać w aplikacjach internetowych, sklepach internetowych, grach przeglądarkowych i innych nowoczesnych punktach sprzedaży online. Pliki glTF są kompaktowe i szybko się ładują.

Źródło grafiki: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max

Obsługa glTF w programie 3ds Max 2023 obejmuje:

 • Nowy Eksporter glTF, który eksportuje geometrię sceny i nowy materiał glTF.
 • Nowy materiał glTF Material, który daje dokładną reprezentację tego, jak będzie wyglądał zasób po opublikowaniu w glTF, optymalizując przepływ pracy użytkowników.

Materiał fizyczny zgodny z powierzchnią standardową Autodesk

W materiale fizycznym wprowadzono nowy tryb o nazwie Autodesk Standard Surface Material (ASSM).

Źródło grafiki: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max

Nowy tryb Materiału Fizycznego o nazwie Zgodność z Powierzchnią Standardową Autodesk umożliwia stuprocentową zgodność Materiału Fizycznego znajdującego się w programie 3ds Max z Powierzchnią Standardową Autodesk w programie Maya. Aby wesprzeć tę zmianę, FBX obsługuje teraz w pełni Materiał Fizyczny. Tak więc materiały mogą być przesyłane między 3ds Max 2023 i Maya bez utraty żadnych danych.

Gdy w menu rozwijanym Tryb materiału aktywna jest opcja Zażalenie na powierzchnię standardową Autodesk, w interfejsie użytkownika Materiału fizycznego pojawią się dwie nowe właściwości: Połysk i Cienka warstwa.

 • Cienka warstwa może być używana w przypadku baniek mydlanych lub powierzchni oleistych.
 • Połysk można zastosować do tkanin lub czegoś w rodzaju brzoskwiniowego rozmycia.

Właściwości te będą renderowane przez dowolny renderer obsługujący materiał fizyczny.

Arnold Renderer MAXtoA

3ds Max 2023 zawiera oprogramowanie MAXtoA 5.1.0, które wprowadza nowe funkcje, poprawki błędów, optymalizacje wydajności i usprawnienia produkcyjne.

Źródło grafiki: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max

MAXtoA 5.1.0 zawiera:

 • Shader Triplanar, który teraz obsługuje użycie różnych tekstur dla każdej osi. Shader ten ma teraz jeszcze większe możliwości i wszechstronność. Użytkownicy mogą stosować tekstury dla każdego kierunku projekcji bez konieczności stosowania mapy UV. Nowy parametr o nazwie flip_on_opposite_direction może być także użyty do kontrolowania zachowania shadera na twarzach zwróconych w kierunku odpowiadającym osi ujemnej.
 • Nowy i ulepszony denoiser NVIDIA Optix 7 na GPU, który pozwala na uzyskanie spójnych wyników denoisingu w różnych AOV. Umożliwia to składanie i ponowne łączenie AOV bez żadnych artefaktów.
 • Liczne optymalizacje i usprawnienia poprawiające wrażenia podczas interaktywnego renderowania sceny. Na przykład, interaktywne renderowanie na GPU działa teraz lepiej podczas obsługi cięższych scen dzięki wprowadzeniu stałej minimalnej częstotliwości odświeżania.
 • Zwiększona stabilność Arnold, zwłaszcza w przypadku korzystania z wielu sesji renderowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w Informacjach o wydaniu MAXtoA 5.1.0.

Dostępna jest również wersja MAXtoA 5.2.0 dla Arnold 7.1.1.0, którą można pobrać tutaj. Zawiera ona nową funkcję Viewport Volume Display. Funkcja ta umożliwia wyświetlanie obiektów wolumetrycznych bezpośrednio w rzutni podczas budowania i pracy nad scenami.

Smart Extrude

Wyciągnięcie inteligentne umożliwia częściowe wycięcie obiektu z możliwością edycji.

Źródło grafiki: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max

Funkcja Smart Extrude polegająca na częściowym przecinaniu, wprowadzona w aktualizacji 2022.2, jest teraz dostępna w modyfikatorze Edycja wielokątów. Podczas wykonywania wyciskania na zewnątrz częściowe nakładanie się wyników końcowych zostanie scalone/połączone z geometrią, na którą się nakłada, natomiast wyciskanie do wewnątrz spowoduje odjęcie.

Pozostałe funkcje, które zostaną wprowadzone w programie 3ds Max 2023:

 • Ulepszenia selekcji okludium: Funkcja Occlude Selection jest teraz trzykrotnie szybsza niż wcześniej. Ponadto znacznie poprawiono jego dokładność, zwłaszcza podczas używania różnych zaznaczeń typu marquee, takich jak prostokąt, okrąg i dowolny kształt.
 • Skróty klawiaturowe programu Unwrap UVW: W programie 3ds Max dla wersji 2023 dodano nowe skróty klawiaturowe dla modyfikatora Unwrap UVW, o które prosili użytkownicy. Obejmują one skróty dla funkcji Stitch, Pack, Grow, Shrink i wielu innych.
 • Aktywny Manipulator: Użytkownicy mogą teraz wyświetlać manipulatory tylko dla aktywnego poziomu stosu modyfikatorów, na którym znajduje się użytkownik.
 • Instalator na żądanie dla importu z programów Revit i Inventor: Program 3ds Max zawiera teraz nowy Instalator na żądanie dla importu programów Revit i Inventor umożliwiający instalację komponentów Interoperacyjność Revit i Interoperacyjność Inventor tylko wtedy, gdy są potrzebne, a nie podczas instalacji produktu.
 • Bezpieczne wykonywanie skryptów scenicznych (SSSE) dla zasobów skryptów scenicznych: Funkcja SSSE programu 3ds Max została rozszerzona, aby zapewnić domyślne blokowanie wykonywania niebezpiecznych poleceń skryptowych znajdujących się w aktywach plików skryptowych, takich jak skrypty przed i po renderowaniu.

3ds Max 2023 Podsumowanie.

Jeśli chcesz lepiej poznać możliwości 3ds Max zapraszamy do zapoznania się z moim nowym kursem od podstaw.

Łukasz Walicki

grafik 3D

Grafiką 3D zainteresowałem się około 10 lat temu, od 8 lat pracuję w branży. Zaczynałem jako generalista 3D, aktualnie moją specjalizacją jest oświetlenie. Pracowałem dla Techlandu oraz studia Juice wykonując zlecenia dla takich firm jak Netflix, HBO, BMW, Mercedes, Audi, IPN czy Dolby Laboratories.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

2016 - ©[current-year] BIMV.PL