Nowe trendy w edukacji

Elastyczność edukacji na pewno rezonuje ze stwierdzeniem, że uczenie się powinno być podstawowym obowiązkiem każdego człowieka. Niestety system edukacji nie jest w stanie w pełni sprostać temu wyzwaniu. Miejsca pracy od zawsze były lepiej przystosowane do nauki umiejętności praktycznych niż sale lekcyjne. Ostatnio popularny trend na niezależnych edukatorów rozpoczyna ważny etap innowacji tego systemu. Może pomóc ponownie wprowadzić zdrową równowagę w procesie nabywania formalnego wykształcenia.

Podjęcie tego wyzwania ma sens tylko wtedy, gdy uznamy niezależnych edukatorów za część większego, uregulowanego prawnie i społecznie systemu nauczania. Dzięki współpracy między środowiskiem akademickim a przemysłem, edukacja za 50 lat powinna odzwierciedlać te realia. Zmiana perspektywy na to, kim jest nauczyciel oraz jak powinien wyglądać proces nauczania, kładzie fundamenty pod renesans edukacji. Mianowicie edukacji reprezentatywnej dla realiów przemysłowych i otwartej na innowacje w zakresie umiejętności i technologii.

Elastyczność w edukacji w dobie pandemii

Przyspieszenie tej zmiany w sektorze edukacji wzmocniły skutki pandemii COVID-19. Szkoły podstawowe i średnie zostały zmuszone opracować bardziej elastyczne narzędzia do przekazywania wiedzy i egzaminowania uczniów. Nauczyciele radykalnie zmieniali swoje wieloletnie praktyki, co nie zawsze kończyło się dobrze. Rozpowszechnienie się rozwiązań takich jak zdalne nauczanie, a nawet wirtualna rzeczywistość, pomogło uczniom i nauczycielom zażegnać kryzys. Dodatkowo, 87% nauczycieli stwierdziło, że ich umiejętności korzystania z technologii w trakcie wprowadzenia zdalnego nauczania wzrosły „znacznie” lub „nieco”[1].

Elastyczna edukacja i elastyczny biznes

Ta życiowa, zyskująca na znaczeniu potrzeba elastyczności w edukacji odzwierciedla potrzebę elastyczności w biznesie. Przedstawiciele branż z różnych gałęzi usług i przemysłu już od dawna postulują stworzenie bardziej elastycznego systemu edukacji. Opierałby się na konkretnych zestawach umiejętności, który zastąpiłby klasyczne stopnie naukowe zdobywane na uniwersytetach państwowych.

Na przykład: elastyczne podejście w edukacji określane w zarządzaniu jako „odznakowanie” lub „mikrokredytowanie” pozwala studentom i pracownikom w okresie przejściowym (np. poprzedzającym uzyskanie dyplomu) na wykorzystywanie w pracy akredytowanych umiejętności w dziedzinach m.in. takich jak:

  • druk 3D,
  • projektowanie zorientowane na człowieka,
  • programowanie CNC,
  • robotyka,
  • nanotechnologia,
  • sztuczna inteligencja.

Wieloetapowe podejście do zdobywania umiejętności pomaga uczniom i studentom np. zarabiać na swoich dotychczas nabytych umiejętnościach. Tym samym przygotowują się oni do wykonywania zawodu znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnego uczenia się w klasie czy na sali wykładowej.

Inteligentne systemy uczenia się mogą również kierować uczniów tak, aby ci rozwijali się i odnosili sukcesy zgodnie ze swoimi predyspozycjami. Realizując stale ulepszany program nauczania, zapewnialiby sobie wyzwania dostosowane poziomem trudności i satysfakcję przez całe życie.

Spotkania wirtualne – elastyczność w edukacji w praktyce

Rzeczywistość rozszerzona i wirtualna popychają rewolucję w edukacji do przodu w sposób niewyobrażalny w porównaniu do czasów sprzed pandemii. Podczas gdy tradycyjny system edukacji funkcjonuje w oparciu o wiek i miejsce zamieszkania uczniów, rozpowszechnienie się możliwości gromadzenia się w wirtualnych klasach lub przestrzeniach edukacyjnych z niemal dowolnego miejsca rozszerza granice tych tradycyjnych kohort. W takiej sytuacji wyniki testów ukierunkowanych na konkretne umiejętności mogą być wykorzystane do grupowania uczniów bez ścisłego podziału na roczniki. Możliwość spotkań wirtualnych umożliwi również tworzenie grup o podobnych zainteresowaniach i poziomach zaawansowania z całego regionu, nie tylko z lokalnej szkoły. Ułatwiłoby to uczniom z mniejszych miejscowości znalezienie nauczyciela specjalizującego się w wąskim problemie badawczym.

Wyniki testów psychologicznych i testów predyspozycji z pewnością pomogłyby w podejmowaniu świadomych wyborów edukacyjnych przez uczniów. Jeśli tradycyjny model nauczania nie ma dla niektórych z nich sensu, jesteśmy zobligowani zaprojektować alternatywne ścieżki, które katapultowałyby ich od razu w odpowiednio stymulujące środowisko pracy.

Więcej o tym przeczytać możesz w artykule: Kształcenie zdalne przez Internet jako urzeczywistnienie edukacji bez granic.

Mocne strony elastyczności w edukacji

Postępy w dziedzinie AR i VR nie mają na celu zastąpienia nauczycieli. Zamiast tego mogą oni – i powinni – wspierać specjalistów w definiowaniu przyszłości elastycznej edukacji. Cele technologii w edukacji mogą:

  • obejmować zmniejszanie nierówności,
  • wspieranie kierunkowego uczenia się
  • i niwelowanie różnic w umiejętnościach, które pojawiły się w przedsiębiorstwach w ostatnich dekadach.

Luka kompetencyjna w organizacjach rozrosła się jak nigdy dotąd. W ciągu najbliższych lat nawet 1/3 przedstawicieli różnych branż odejdzie na emerytury, a na ich miejsce potrzeba będzie setki tysięcy, jeśli nie więcej, wykwalifikowanych, godnych zaufania pracowników.

W tym celu jako BIMV.pl uruchomiłem całą platformę edukacyjną oferującą dostosowane do potrzeb branży certyfikaty dla początkujących i doświadczonych specjalistów inżynierów. Dzięki temu będą mogli dotrzymać kroku wymaganiom rynkowym. Certyfikaty Autodesk potwierdzają konkretne umiejętności, stanowiąc dobry punkt wyjścia do co najmniej utrzymania swojej dotychczasowej pozycji zawodowej.

Na koniec

Zapraszam do zapoznania się z ofertą naszych kursów:

Koniecznie śledź również naszą aktywność na blogu.

Na bieżąco aktualizujemy bazę kursów tak, by odpowiadać na potrzeby rynku oraz naszych kursantów. Jeśli nasza oferta nie odpowiada na twoje potrzeby – skontaktuj się z nami, a my spróbujemy jak najszybciej stworzyć dla ciebie kurs o interesującej cię tematyce.

_____________

Badanie przeprowadzono w grudniu 2020 roku przez Education Week.

BIMV e-learning

Swoją działalność rozpoczęliśmy w 2016 roku. Od tego czasu nieustannie poszerzamy bazę kursów i promujemy nauczanie zdalne. Do naszej społeczności przynależą inżynierowie oraz studenci zarówno z Polski i zagranicy, jak i właściciele firm.

Kształcenie się oraz podnoszenie swoich kompetencji są ważnymi elementami rozwoju zawodowego nie tylko na początkowym etapie drogi zawodowej, ale również w jej zaawansowanym stadium. Nasze szkolenia mają na celu doskonalenie i uzupełnianie kwalifikacji pracowników chcących zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku inżynierów. Znajdziesz u nas specjalistyczne szkolenia dotyczące zagadnień branżowych niedostępne nigdzie indziej.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

2016 - ©[current-year] BIMV.PL