Platforma Fusion 360 została zaprojektowana jako kompletne narzędzie do pracy CAD/CAM, w którym łatwo poznać podstawy pracy i pracować w większym zespole w oparciu o system chmurowy. Widać to po sprytnym schowaniu większości narzędzi w odpowiednich zakładkach i czytelnej osi czasu naszego projektu. W cyklu Pierwszych Kroków z Fusion 360 postaramy się Wam przekazać od czego zacząć i gdzie rozpocząć wasz projekt.

MODUŁ I – Design

Pierwszy moduł, który ujrzymy po włączeniu programu. Dzięki wbudowanym narzędziom posłuży nam do projektowania elementów oraz zespołów elementów.

Interfejs oprogramowania Fusion 360, W lewym górnym rogu wybieramy moduły oraz zakładki odpowiadające za środowiska pracy programu.

 

Po otwarciu programu automatycznie znajdujemy się w środowisku solid, rząd górnych ikon służy tworzeniu, edycji i inspekcji naszego projektu.

 

Wprawdzie to środowisko możemy podzielić na więcej środowisk, ale o tym później.
W środowisku Solid dostajemy dostęp do wielu funkcji tworzenia i edycji  brył dzięki zakładce Create oraz Modify.

Środowisko Sketch

 

Od lewej: narzędzia służące tworzeniu rysunków; edycji; wiązania elementów naszego rysunku

Projekty w tym środowisku możemy zacząć od rysunku wybierając funkcję Sketch i odpowiednią dla nas płaszczyznę. W tym momencie pojawia się dodatkowe środowisko służące rysunkowi. Nasze szkice służą do tworzenia jak i edycji późniejszych brył.

Środowisko Form

Od lewej: narzędzia służące tworzeniu modeli;  modyfikowania ich geometrii; wprowadzania symetrii służącej edycji; zmiany rodzaju podglądu geometrii modelu.

Znajdziemy je pod funkcją Create Form. Bazuje na technologii T-Spline i polega na tworzeniu naszych modeli w oparciu o bryły tworzone poprzez siatki o gładkich powierzchniach. Najczęściej służy w tworzeniu ergonomicznych modeli lub skomplikowanych powierzchniowo. Użytkownicy programów bazujących na siatce wielokątów (3ds max, blender etc.) znajdą tu wiele wspólnych cech 🙂
W zakładce SOLID znajdziemy także środowisko do edycji siatek Mesh oraz odrębne środowisko do współpracy z elementami PCB.

Środowisko Surface

Od lewej: narzędzia służące tworzeniu powierzchni; modyfikowania powierzchni i powierzchni brył.

Tworzymy w nich modele powierzchniowe oparte o szkice oraz edytujemy powierzchnie wcześniej stworzonych brył. W tym środowisku wykorzystujemy szkice 3D do projektowania elementów o gładkiej geometrii i skomplikowanych powierzchniach.

Środowisko Sheet Metal

Od lewej: narzędzia służące tworzeniu projektu i zagięć; edycji i rozwijaniu elementów na płasko

Środowisko służące mistrzom origami. A na poważnie tworzymy w nim projekty rozwijane na płasko, np. obudowy z ciętej blachy czy opakowania. Otrzymujemy wygodny system dodawania kolejnych zagięć, system wykrywania kolizji i podglądu rozwiniętego wykrojnika.

MODUŁ II – Render

Od lewej: narzędzia służące edycji materiałów, tekstury i oświetlenia sceny; podglądu wizualizacji na żywo


Fusion 360 oferuje prosty silnik renderujący, który w szybki sposób pozwala zwizualizować nasz projekt. Możemy  nim dodać własne oświetlenie HDRI, edytować dostępne materiały i korzystać naszej wizualizacji w czasie rzeczywistym.
Użytkownik do finalnej wizualizacji może wykorzystać moc obliczeniową swojego komputera lub system chmurowy Autodesk.

MODUŁ III – Animation

Od lewej: narzędzia służące tworzeniu nowej osi czasu; zmian położenia naszych komponentów; dodawaniu adnotacji i podglądu

W tym module mamy możliwość stworzenia prostej animacji naszego projektu w oparciu o nasze komponenty.

MODUŁ IV – Simulation

Narzędzia tego modułu pozwalają np. wybrać punkt nacisku na nasz komponent, siłę energii i rodzaj materiału naszych komponentów

Firma Autodesk udostępnia na etapie projektowania funkcje symulacji metodą elementów skończonych. Pozwala to na wiele testów przed rozpoczęciem wytwarzania naszego projektu. Optymalizacja kształtu pod względem wagi, wytrzymałości, a może rozkładu ciepła? Ten moduł jest dla ciebie.

MODUŁ V – Manufacture

W tym module dostajemy dostęp m.in do ustawień naszego narzędzia obróbczego, materiałów czy sposobu pracy naszego narzędzia.

Zintegrowany moduł CAM, wspierający proces wytwarzania. Użytkownicy mogą w nim wykorzystać wiele funkcji takich jak przygotowanie kodu maszynowego, symulacje ścieżek narzędzi obróbczych, ich wizualizacje i inspekcje możliwych kolizji.

MODUŁ VI – Drawing

Od lewej: narzędzia dodawania nowych rzutów; elementów dokumentacji; wymiarowania; adnotacji i symboli


W tym miejscu otrzymujemy kompletne narzędzie do tworzenia dokumentacji technicznej na podstawie naszego projektu. Trzeba zauważyć że dokument jest tworzony jako oddzielny plik, ale na podstawie wybranego przez nasz projektu lub wydzielonych przez nas elementach. Wprowadzisz zmiany w swoim projekcie? Pojawią się automatycznie na dokumentacji.


Jesteś zainteresowany nauką Fusion 360? Zobacz nasz kurs Fusion 360 od podstaw z certyfikatem Autodesk!

Bartosz Skórski

Projektant wzornictwa przemysłowego i właściciel biura toffie.studio.
Przygodę z projektowaniem zacząłem pod okiem rodziców, a następnie ukończyłem szkołę średnią jako jubiler żeby udać się na studia na ASP we Wrocławiu na kierunku wzornictwo przemysłowe w pracowni Projektowania Środków Transportu. W międzyczasie kształciłem się także na włoskiej uczelni ISIA Faenza. Interesują mnie projekty nieoczywiste pod względem wzornictwa i technologie towarzyszące procesowi projektowemu.
Z chęcią współpracuję z Polskimi firmami, ale wielką frajdę sprawiają mi wdrożenia projektów m.in. w Chinach i Australii.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

2016 - ©[current-year] BIMV.PL