W pierwszej części artykułu przedstawione zostało KPI dla Biura Projektowego. Kolejnym analizowanym pod tym względem podmiotem będzie w tym wpisie Wykonawca.

Poniżej przedstawione zostaną mierniki efektywności (z pominięciem opisanych mierników dla Biura Projektowego – liczba KPI, CO, liczba kolizji projektowych, zużytego papieru- zobacz cz. 1 tutaj… ):

Ilość wypadków na budowie

Dzięki modelowi 3D Wykonawca może efektywniej przeszkolić pracowników pod względem BHP. Łatwiejsza jest również detekcja i wizualizacja niebezpieczeństw podczas prowadzenia prac budowlanych. Model pozwala również na wyznaczenie stref niebezpiecznych (np. zasięg pracy żurawia) co powinno pomóc zredukować zagrożenia, a także liczbę wypadków na placu budowy.

Ilość odpadów budowlanych (ilość kontenerów z odpadami)

Model BIM pozwala na dokładniejsze przedmiarowanie niż tradycyjna dokumentacja. Przekłada się to zatem na redukcję ilości odpadów budowlanych, a co za tym idzie – zwiększenie zysków.

Przyspieszenie poszczególnych prac budowlanych dzięki modelowi BIM –

Dzięki użyciu modeli BIM pracownicy mogą lepiej zrozumieć stojące przed nimi zadania. Dzięki temu ich praca będzie efektywniejsza. Nierzadko doświadczeni pracownicy sektora budowlanego mogą zaproponować zoptymalizowane sposoby wykonania danego elementu (po dokładnym zobrazowaniu efektu końcowego dzięki modelowi BIM). Możemy zatem zmierzyć czas potrzebny na wykonanie jednostki danego procesu (tj. np. czas potrzebny na przygotowanie 1t zbrojenia) i porównać z wartościami z poprzednich budów.

Czas narad budowlanych

Dzięki użyciu modeli BIM narady budowy mogą odbywać się w krótszym niż dotychczas czasie. Wizualizacja problemów i zadań za pomocą modelu BIM jest efektywniejsza niż przy użyciu tradycyjnej dokumentacji projektowej.

Koszty deskowania oraz systemów wsporczych

Model BIM pozwala na efektywniejsze rotowanie systemem deskowań niż przy tradycyjnej dokumentacji projektowej.

Lepsza organizacja placu budowy / dodatkowe koszty

Mając model BIM możemy efektywniej wyznaczyć strefy składowania poszczególnych materiałów budowlanych – tak aby skrócić długość trwania procesów transportu wewnątrz placu budowy. Możemy też przeprowadzać różnego rodzaju analizy związane z obciążeniem tymczasowym takim jak np. żuraw budowlany i optymalizować jego wykorzystanie czy położenie.

Czas przygotowania dokumentacji powykonawczej

Bazując na otrzymanych modelach BIM Wykonawca może przygotować dokumentacje powykonawczą poprzez uzupełnianie poszczególnych parametrów elementów lub modyfikując ich geometrię.

wzrost diagram bim

KPI a zarządca obiektu

Ostatnim uczestnikiem procesu budowlanego, dla którego przedstawione zostaną KPI jest Zarządca Obiektu. Tak jak w przypadku Wykonawcy – pominięte zostaną KPI opisane we wcześniejszych punktach (takie jaki ilość RFI, CO, etc.). Podstawowymi miernikami efektywności dla tego podmiotu są zatem:

Ilość przeglądów technicznych

Posiadając dokumentację w uzgodnionym wcześniej formacie (czy to modele BIM czy COBie) Zarządca posiada ustrukturyzowane dane dotyczące przeglądów technicznych poszczególnych elementów. Może zatem przeglądy poszczególnych grup obiektów łączyć w jeden generalny przegląd redukując w ten sposób ich liczbę oraz koszt.

Czas potrzebny na wykonanie naprawy/wymiany (jednostkowy czas)

Posiadając dokumentację w uzgodnionym wcześniej formacie (model BIM, COBie) Zarządca posiada niezbędne dane każdego elementu wchodzącego w skład budynku. Posiada informację o komponentach tworzących dany obiekt, ich specyfikację techniczną a także dane kontaktowe osoby, która powinna ją wymienić (przykład – Zarządca posiada informację, iż do wymiany żarówki w pomieszczeniu nr 207 potrzebuje żarówki X, przedstawiciela firmy Y, oraz drabiny 3m).

Czas potrzebny na zapoznanie się z obiektem

W przypadku obiektów budowlanych takich jak np. hotele kluczowym aspektem dla Zarządcy takiego obiektu jest jak najszybsze zapoznanie się z obiektem (rozkład pomieszczeń, układ komunikacyjny). Dzięki dostarczeniu modeli BIM Zarządca może przeprowadzić szkolenie personelu przy użyciu np. gogli VR. Dzięki temu dany obiekt może zacząć funkcjonować szybciej a co za tym idzie – może szybciej zacząć przynosić zyski.

Koszty ogrzewania, lub oświetlenia budynku

Dzięki możliwościom przeprowadzenia wielowariantowych analiz energetycznych, czy też analiz nasłonecznienia obiektu możliwe jest dokonanie optymalizacji projektowej mającej na celu poprawienie poszczególnych parametrów (np. izolacyjności termicznej). Stosunkowo niewielkie zmiany wspomnianych parametrów mogą przynieść znaczne zyski na przestrzeni fazy OPEX (np. przez 50 lat użytkowania danego obiektu budowlanego). 

            Powyższa lista przedstawia najbardziej popularne mierniki efektywności. Oczywiście każde przedsiębiorstwo może opracować własne metryki wpisujące się w swój obszar działalności. Jednakże przy ich tworzeniu należy pamiętać o tym, aby stworzony wskaźnik wpisywał się w filozofię SMART – tj. był:

– S – Specific (skonkretyzowany)

– M – Measurable (mierzalny)

– A – Attainable (osiągalny)

– R – Realistic (realny)

– T – Time-based  (określony w czasie)

KPI wpisujące się powyższe warunki powinny spełnić zakładaną ich rolę. Wskaźniki te mogą pełnić rolę swoistych drogowskazów ukazujących zarówno słabsze strony funkcjonowania danej organizacji, jak i również potencjalne kierunki rozwoju.

Już teraz chciałbym zaprosić cię do zapisania się do newslettera ściśle związanego z tematyką BIM. Formularz znajdziesz poniżej.

Kamil Pubanz

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Budownictwo (studia prowadzone w j. angielskim) w specjalności Structural Engineering a także studiów podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu na kierunku BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi. Od 2018 roku zajmuję się przygotowywaniem dokumentacji projektowej oraz koordynowaniem procesów projektowych prowadzonych zgodnie z metodyką BIM – głównie na rynek brytyjski. Doświadczenie w projektowaniu BIM poparte wcześniejszym doświadczeniem zdobytym podczas pracy w charakterze inżyniera budowy oraz asystenta projektanta.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

2014 - ©2020 BIMV.PL

Skontaktuj się

Wyślij nam wiadomość, a my postaramy się na nią szybko odpowiedzieć. Możesz też zadzwonić na nr. 729675678

Wysyłanie
 
lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Załóż konto