Coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna wdrażać metodykę BIM (odpowiednie oprogramowanie czy też procesy zarządzania projektami). Czasami jednak okazuje się że wdrożenie wspomnianego BIMu nie przyniosło założonego efektu. Jednym z głównych powodów może być brak sprecyzowania celów dla nowej metodyki pracy.

Przed wdrożeniem BIMu w organizacji należy zadać sobie pytanie:

“Które aspekty procesu projektowego mogą zostać poprawione dzięki implementacji BIMu?”

Przeprowadzenie tego rodzaju analizy pozwoli nam zidentyfikować kluczowe zastosowania nowej metodyki. Warto w tym miejscu zaznaczyć abyśmy nie wybierali od razu 15 różnych zastosowań metodyki przy pierwszym projekcie. Wybierzmy 2 lub 3 główne cele dla wprowadzonej metodyki oraz 2 lub 3 cele drugoplanowe. Dzięki temu unikniemy sytuacji w której BIM spowolni naszą pracę (brak znajomości procesów, dezorganizacja pracy zespołu projektowego) i w efekcie tego zrazimy się na dłuższy okres do nowej metodyki pracy.

Jakie zatem postawić sobie cele? Które aspekty procesu inwestycyjnego mogą zostać usprawnione dzięki metodyce BIM? Prześledźmy wybrane procesy projektowe w których metodyka BIM może być naszym ogromnym sprzymierzeńcem. Wymierne korzyści możemy uzyskać przy następujących zagadnieniach:

Koordynacja procesu projektowego

Głównym zastosowaniem metodyki BIM dotyczącym koordynacji procesów projektowych może być wykrywanie wszelkiego rodzaju kolizji oraz raportowanie o nich. Ilość potencjalnych kolizji rośnie wraz ze stopniem skomplikowania budowanego obiektu (ilość oraz rodzaj instalacji, ilość zastosowanych rozwiązań inżynierskich które zostały zastosowane).

Poszczególne programy pozwalają na wykrycie kolizji twardych (przecinanie się różnych elementów), miękkich (brak wymaganych odległości pomiędzy poszczególnymi elementami) oraz kolizji wykonawczych (kolizje powstające podczas wykonywania obiektu np. brak możliwości zainstalowania elementu prefabrykowanego ze względu na obecność podpór montażowych).

Używanie modeli BIM pozwala zespołowi projektowemu rozwiązać kolizje projektowe szybciej i taniej niż podczas tradycyjnego procesu projektowego prowadzonego w 2D. Samo zastosowanie trójwymiarowych modeli obiektu budowlanego pozwala na znalezienie większej ilości kolizji niż podczas projektowania 2D (w projektowaniu 2D często kolizje projektowe są zauważane na placu budowy – koszt ich rozwiązania jest wtedy nieporównywalnie większy niż podczas etapu projektowania).

bim budynek koorydnacja

Wzbogacenie projektu o produkty multimedialne

Posiadając modele BIM zespół projektowy może w relatywnie łatwy sposób przygotować różne formy multimedialne (dotyczące projektu) które to stanowią wartość dodaną (szczególnie marketing).

Co dokładnie może przygotować wspomniany już zespół projektowy? Pierwszym przykładem może być wirtualny spacer po obiekcie. Poszczególne programy pozwalają na stworzenie filmu który odzwierciedlają poruszanie się po obiekcie. Oprócz wirtualnego spaceru możliwe jest przygotowanie różnorodnych wizualizacji obiektu, oraz ilustracji graficznych poszczególnych elementów obiektu budowlanego.

Przygotowywanie dokumentacji projektowej

Dzięki modelom BIM zespół projektowy może przygotować dokumentację projektową (w postaci rzutów, przekrojów, detali, widoków elewacji etc.). Rysunki powstają na podstawie modelu BIM. Redukuje to możliwość popełnienia błędów na rysunkach (np. podanie błędnych wymiarów elementu) i sprawia, że cała przygotowana dokumentacja ma spójny charakter (styl opisów, skale rysunków etc.). Powiązanie rysunków z modelem powoduje iż zmiany w modelu powodują automatyczne zmiany na poszczególnych rysunkach.


Zobacz nasze kursy z tworzenia dokumentacji…


Wariantowanie rozwiązań

Bardzo często, szczególnie na początku procesu projektowego, Inwestor chce zobaczyć kilka propozycji projektowych wraz z szacowanym ich kosztem. Modele BIM pozwalają na efektywniejszą komunikację z Inwestorem dzięki temu iż może On zobaczyć proponowane rozwiązania w 3D. Częstym powodem nieporozumień na linii Inwestor – Projektant może być fakt, iż Inwestor nie potrafi czytać dokumentacji projektowej lub nie ma odpowiedniej wyobraźni przestrzennej aby zwizualizować sobie poszczególne rozwiązania.

Widząc model 3D może On również swobodniej przekazywać uwagi zespołowi projektowemu co z kolei przekłada się na wyższą jakość obiektu oraz większe zadowolenie Inwestora. Dodatkową zaletą używania oprogramowania pozwalającego na pracę zgodnie z metodyką BIM jest możliwość „kosztorysowania w biegu”. Przypisując odpowiednim materiałom (czy też całym komponentom) cen jednostkowych, kosztorys może być generowany na podstawie modelu BIM obiektu. Każda zmiana w modelu znajduje natychmiast odzwierciedlenie w kosztorysie. Wykorzystanie tej możliwości jest bardzo pomocne przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

Koniec części 1

Jest to pierwsza część artykułu o zaletach i korzyściach z BIM. W drugiej części kontynuuję listę przykładów potencjalnych zastosowań metodyki. Zapraszam do lektury już niebawem na blogu BIMV.

Dla głodnych wiedzy:

  1. BIM Uses Guide – Harvard University Construction Management Council
  2. Application Guide BIM Luxembourg Version 1.0 EN (06/2018)

Kamil Pubanz

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Budownictwo (studia prowadzone w j. angielskim) w specjalności Structural Engineering a także studiów podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu na kierunku BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi. Od 2018 roku zajmuję się przygotowywaniem dokumentacji projektowej oraz koordynowaniem procesów projektowych prowadzonych zgodnie z metodyką BIM – głównie na rynek brytyjski. Doświadczenie w projektowaniu BIM poparte wcześniejszym doświadczeniem zdobytym podczas pracy w charakterze inżyniera budowy oraz asystenta projektanta.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

2016 - ©2021 BIMV.PL

   
lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Załóż konto