Aby w pełni korzystać ze współpracy między różnymi branżami musimy korzystać z funkcji importu i linkowania plików. Często opcje te są ignorowane a proces importu sprowadza się do kliknięcia przycisku „Open”. W tym wpisie prześledzimy dane nam przez program funkcje importu formatu DWG dostępne w oknie wyboru pliku w programie Revit.

opcje importu autocad w programie revit

1. Current view only (Tylko aktywny widok)

Zaznaczony wstawia link, np rysunek dwg tylko do aktywnego widoku. Unikniemy w ten sposób widoczności linków np. w  3D. Jeżeli potrzebujemy ten plik np. na dwóch poziomach nie oznacza to, że opcja ta musi być odznaczona, wystarczy skorzystać z funkcji kopiowania do innych widoków już po wstawieniu pliku. W trybie Worksharing, plik ten zostanie przypisany do widoku Workseta. (Opcja nieaktywna w widoku 3D). Opcja niestety nieużywana, przez co wielokrotnie otrzymując model od kogoś w widoku 3D miałem straszny bałagan.

2. Colors / Kolory

Używając Invert/Preserve umożliwia nam ustawienie „czytelności” importowanego rysunku. Preserve-utrzymanie kolorystyki pliku (kolory warstw AutoCAD). Inverse-zamienia jasne kolory na ciemne i na odwrót. Wyobraźmy sobie sytuację, że linkujemy rysunek z AutoCAD w którym rysowaliśmy na czarnym tle,  przy przejściu do Revita jasne linie widoczne wyraźnie na czarnym tle będą nieczytelne na tle białym- tutaj przydatna jest właśnie opcja Inverse.

3. Layers/Levels

Umożliwia import tylko wybranych warstw/poziomów z wybranego pliku. Specify-wybór warstw następuję w oddzielnym oknie. Visible-widoczne warstwy przy ostatnim zapisie pliku dwg. All-wszystkie warstwy.

4. Import Units

AutoCAD nie ma jednostek długości metrycznych. To twórca decyduje na początku w jakich jednostkach rysuje. Mamy tutaj opcję automatycznego wykrywania, lub jeśli wiemy jakie jednostki przyjął projektant możemy wybrać je z listy. Ja czasami po wstawieniu korzystam z opcji skalowania, jeżeli wykrycie jednostki jest nieczytelne.

5. Positioning

Center to center– program wyznacza centrum rysunku poprzez określenie prostokąta w obrębie którym znajdują się elementy rysunku i wyznacza jego centrum.
Origin to Origin– Revit importuje world’s origin do Revit project internal origin. Jeżeli rysunek będzie rysowany daleko od punktu (0,0) to przy imporcie rysunek może nie być widoczny. Przydatna staje się opcja „Zoom to fit”, aby zobaczyć gdzie wylądował nasz rysunek.

Manual – opcja ręcznego wskazania w którym punkcie umieścić rysunku. Po zatwierdzeniu będziesz musiał dodatkowo wskazać kliknięciem na rysunku punkt wstawienia.

6. Place at

Możliwe do zaznaczenie gdy Current View Only odznaczony. Określa na którym poziomie będzie znajdował się dany plik. Po wstawieniu we właściwościach będziemy mogli dostosować odsunięcie od danego poziomu.

7. Correct Lines That are Sligtly Of Axis

„Prostuje” linie które są nieznacznie pochylone, o kąt mniejszy niż 0,1 stopnie. Pomocne gdy później korzystamy np. z narzędzie pick lines przy modelowaniu- może to prowadzić do niedokładności. Warto odznaczyć gdy importujemy model terenu (Site).

8. Orient to view

Funkcja używana gdy Project True North i Project North nie pokrywają się ze sobą. Mówiąc inaczej, gdy mamy obrócony projekt względem północy rzeczywistej i chcemy aby o taki sam kąt obrócił nam się DWG. Przydatne np. w widoku zagospodarowania działki, gdy chcemy do niej zaimportować mapę.

Szymon Janczura

Revit & BIM Specialist

Od początku studiów temat BIM i Revit był moją pasją. Już wtedy zacząłem prowadzić jeden z pierwszych blogów o tej tematyce  (projektowaniebim.pl) oraz kanał youtube, na którym publikowałem jedne z pierwszych tutorialów z programu Revit w Polsce. Platformę BIMv.pl założyłem w 2016 roku. Lubię dzielić się wiedzą, którą zdobyłem w trakcie licznych spotkań z projektantami. Posiadam status autoryzowanego trenera Revit oraz certyfikaty na poziomie professional z modułów Revit Architecture i Structure (sprawdź tutaj). Na co dzień pracuję jako freelancer BIM. Mam za sobą współpracę z firmami w Polsce jak i za granicą. O jakości moich kursów mogą świadczyć liczne pozytywne opinie.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

2016 - ©[current-year] BIMV.PL