Dzisiejszy temat na pierwszy rzut oka może być niezwiązany z BIM. Jednak to tylko pozory. Podczas procesów projektowych różne podmioty (Architekt, Projektanci Branżowi, Geodeci, Generalny Wykonawca czy Inwestor) tworzą olbrzymią liczbę dokumentów projektowych (rysunki, zestawienia, harmonogramy, opisy techniczne etc.).

Należy przy tym również uwzględnić fakt, iż projektowanie jest procesem iteracyjnym i bardzo często poszczególny dokument jest kilkukrotnie rewidowany przed uzyskaniem zadawalającego efektu. Jak zatem „ogarnąć” całe to zamieszanie projektowe. Kilka przydatnych rozwiązań zostało przedstawionych w normie BS 1192:2007 + A2:2016 (norma brytyjska).

Nazwa kontenera informacji – klucz do sukcesu

Zacznijmy od początku. Czym zatem jest ten zagadkowy kontener informacji? Kontenerem informacji może być plik (np. rysunek czy model BIM), katalog lub folder. Kontenerem informacji nazywamy również rodziny używane w oprogramowaniu służącym do tworzenia modeli BIM, czy też warstwy używane w oprogramowaniu służącym do pracy w 2D.


Jak zatem nazwać poszczególne kontenery informacji tak aby ułatwić zarządzanie nimi? Zalecanym sposobem jest utworzenie specjalnego kodu.

Kod ten składa się z kilku osobnych członów oddzielonych od siebie najczęściej znakiem „-”..

Jak zatem zbudować taki kod?

Jak wspomniane zostało powyżej, kod składa się z poszczególnych członów. Każdy człon odpowiada za inny aspekt informacji o kontenerze (dzięki temu łatwo jest sortować dokumenty po poszczególnych polach nazwy). W skład tego kodu mogą wchodzić takie człony jak:

 1. Człon odpowiedzialny za identyfikację danego projektu. Jest to człon który pozwala na odróżnienie od siebie dokumentów dotyczących różnych projektów. Zwykle różne podmioty sektora budowlanego nadają poszczególnym takie nazwy/numery aby efektywnie nimi zarządzać (np. 200001 – oznacza 1. projekt rozpoczęty w roku 2020.). Norma zaleca aby człon ten był zbudowany z minimum 2, a maksimum 6 znaków.
 2. Człon odpowiadający za identyfikacje twórcy danego kontenera informacji. Każdy podmiot tworzący dokumenty projektowe powinien posiadać specjalny kod wyróżniający go spośród innych podmiotów. Zazwyczaj jest to skrót od nazwy danego podmiotu. Norma zaleca aby człon ten był zbudowany z minimum 3, a maksimum 6 znaków.
 3. Człon odpowiadający za identyfikacje fragmentu obiektu budowlanego którego dotyczy dany dokument. A dokładniej człon ten pozwala na identyfikację obszaru (np. piętro nr 3, ale też budynek B czy pokój nr 127) budynku. Inaczej człon ten będzie zbudowany dla budynku wysokościowego a inaczej dla obiektu liniowego. Norma wyróżnia w tym punkcie dwie możliwości, zależące w pewnej mierze od natury obiektu budowlanego i są to odpowiednio:
  a. System/Wolumen (np. poszczególny zakres/obszar projektu). Norma zaleca aby człon ten był zbudowany z 1 lub 2 znaków.
  b. Poziom/Położenie (np. poszczególne piętro). Norma wskazuje stosowanie następujących oznaczeń:
  • ZZ – dokument jest przeznaczony dla wielu poziomów
  • XX – żaden poziom nie został przypisany do dokumentu
  • GF – dokument dotyczy parteru (GF – Ground Floor)
  • 01, 02 etc. – numer piętra dla którego dedykowany jest dany dokument
  • B1, B2, etc. – numer kondygnacji podziemnej do której przypisany jest dany dokument (B – Below)
  • M1, M2, etc. – numer półpiętra (półpiętro nad poziomem 1, 2 etc.) do którego przypisany jest dany dokument (M – Mezzanine)
 4. Człon odpowiadający za identyfikację typu kontenera. Człon ten pozwala określić czy dany kontener jest rysunkiem, modelem, zestawieniem czy harmonogramem. Norma wskazuje oznaczenie dla wielu typów kontenerów (składające się z dwóch znaków). Ponadto dzieli je na dwie osobne kategorie. Poniżej zostanie przedstawione oznaczenia dla wybranych typów:
  1. Oznaczenia przypisane rysunkom i modelom:
   • DR – rysunek 2D (DR – Drawing)
   • M2 – model 2D
   • M3 – model 3D
   • VS – wizualizacja (VS – Visualization file)
  2. Oznaczenia przypisane innym typom dokumentów:
   • CA – obliczenia (CA – calculations)
   • SH – zestawienie (SH – schedule)
   • CP – kosztorys (CP – cost plan)
   • SP – specyfikacja (SP – specification)
 1. Człon odpowiadający za identyfikację przeznaczenia. Człon ten odpowiada za identyfikację branży której dotyczy dany kontener. Norma wskazuje oznaczenia dla wielu branż/obszarów procesów projektowych.

  Poniżej zostaną przedstawione wybrane oznaczenia:
  • A – architekt (A – architect)
  • C – inżynier budownictwa [lądowego] (C – civil engineer)
  • I – projektant wnętrz (I – interior designer)
  • L – architekt krajobrazu (L – landscape architect)
 2. Człon nadający unikalny numer danemu dokumentowi. Norma zaleca aby ten człon składał się z od 6 do 12 znaków. Dobrą praktyką jest odpowiednia segregacja numerów (np. numery od 100000 do 199999 dotyczą pierwszego piętra). Pozwoli to efektywniejsze zarządzanie dokumentacją.

Co zostało pominięte?

Norma wskazuje kolejne człony, które mogą zostać zdefiniowane jako część składowa nazwy kontenera informacji.

Człony te jednak nie są obligatoryjne. (Często nie wnoszą informacji niezbędnych do zarządzania dokumentacją).

Do tej grupy możemy zaliczyć poszczególne kwestie:

 • Klasyfikacja – człon określa użyty kod (pochodzący z wybranego słownika), który pozwala jednoznacznie określić dany element (BIM TOOLKIT, lub UNICLASS)
 • Prezentacja – człon określa charakter danego obiektu użytego wewnątrz np. rysunku (określa czy jest to kreskowanie, czy linia wymiarowa czy też element modelu)
 • Opis – człon opisujący czym jest dany kontener informacji (np. rzut kondygnacji parteru). Człon ten często jest dodawany jako metadane podczas umieszczania dokumentu na platformie CDE
 • Status dokumentu – człon wskazujący na rewizje czy też przydatność danego kontenera informacji. W praktyce często dodawany jako metadane podczas umieszczania dokumentu na platformie CDE. Dodawanie nr rewizji na końcu nazwy dokumentu może spowodować zaburzenie śledzenia poszczególnych wersji tego samego dokumentu (Poprzez odmienną nazwę dokumentów z poszczególnymi rewizjami środowisko może nie rozpoznać faktu, iż są to odmienne wersje tego samego dokumentu.
segregatory z dokumentacja

Praktyczna wskazówka

Przy samodzielnym tworzeniu konwencji ……Jeśli chcesz otrzymać dostęp do drugiej części artykułu zapisz się na naszą listę. Po zapisie wyślemy Ci pełnyartykuł w formacie PDF.

Kamil Pubanz

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Budownictwo (studia prowadzone w j. angielskim) w specjalności Structural Engineering a także studiów podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu na kierunku BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi. Od 2018 roku zajmuję się przygotowywaniem dokumentacji projektowej oraz koordynowaniem procesów projektowych prowadzonych zgodnie z metodyką BIM – głównie na rynek brytyjski. Doświadczenie w projektowaniu BIM poparte wcześniejszym doświadczeniem zdobytym podczas pracy w charakterze inżyniera budowy oraz asystenta projektanta.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

2016 - ©2020 BIMV.PL

Skontaktuj się

Wyślij nam wiadomość, a my postaramy się na nią szybko odpowiedzieć. Możesz też zadzwonić na nr. 729675678

Wysyłanie
 
lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account