Istnieje wiele produktów, które mogą pomóc w projektowaniu i tworzeniu dokumentacji, ale nie jest z marszu jasne, który z nich jest najbardziej odpowiedni dla ciebie lub twojej firmy.  W tym artykule omówię szeroki zakres oferty programu AutoCAD pod względem produktów i specjalizacji. Innymi słowy, odpowiem na pytanie, który AutoCAD wybrać – w zależności od potrzeb.

Korzystanie z programu AutoCAD przynosi wiele korzyści, ale nie o tym będzie ten wpis. W tym momencie skupimy się na podjęciu decyzji, która wersja programu AutoCAD jest odpowiednia dla konkretnego specjalisty.  Bardziej wyczerpujące omówienie ogólnych korzyści płynących z używania programu AutoCAD można znaleźć w innych wpisach na moim blogu.

Po pierwsze i najważniejsze, wraz z wydaniem programu AutoCAD 2019, znanego również jako One AutoCAD, firma Autodesk odeszła od oddzielnych subskrypcji programów CAD (tj. Architecture, Electrical, Mechanical, MEP itp.) i zapewniła dostęp do „specjalistycznych zestawów narzędzi” dla każdej dyscypliny w ramach tej samej subskrypcji programu AutoCAD.  Innymi słowy, nie ma już potrzeby kupowania różnych produktów AutoCAD w zależności od branży –  zamiast tego użytkownik otrzymuje teraz subskrypcję na bazowy AutoCAD. Oprócz podstawowej wersji programu AutoCAD do pobrania dostępne są różne specjalistyczne zestawy narzędzi dla poszczególnych branż.

Jeżeli zaczynasz naukę programu AutoCAD, pierwszym etapem jest zapoznanie się z ekranem początkowym i wyborem szablonu. Możesz zobaczyć to w pierwszej lekcji kursu AutoCAD od podstaw.

Uwaga: Civil 3D pozostaje oddzielnym produktem poza nową ofertą (więcej na ten temat poniżej).  Tak więc, choć Civil 3D jest kompatybilny z programem AutoCAD, będzie wymagał osobnej subskrypcji, jeśli użytkownik zamierza używać go w połączeniu z innym oprogramowaniem CAD. Tak więc kiedy w tym artykule pytamy, który AutoCAD wybrać, pytamy przede wszystkim o jego wersję bazową.

Który AutoCAD wybrać: dla inżynierów architektury, mechaników i elektryków

Te branżowe zestawy narzędzi oferują funkcje i biblioteki dedykowane dla określonych dyscyplin, przydatne w procesie projektowania. Przyjrzyjmy się zatem krótkiemu przeglądowi funkcji, abyś mógł zdecydować, który z nich jest odpowiedni dla ciebie.

AutoCAD (Windows i Mac)

 • Używany przez projektantów wszystkich branż i dyscyplin.
 • Często nazywany jest bazowym AutoCAD-em, na którym opierają się wszystkie poniższe programy.
 • Udostępnia narzędzia do rysowania i adnotacji do dokumentacji 2D, a także narzędzia do do tworzenia niezbyt wyrafinowanych modeli 3D.
 • Może być dostosowany do unikalnego przepływu pracy dla każdego użytkownika/biura.

AutoCAD Architecture

 • Używany przez architektów i projektantów.
 • Program AutoCAD Architecture stanowi punkt pośredni między zwykłym programem AutoCAD a modelowaniem parametrycznym oferowanym przez program Autodesk Revit.
 • Udostępnia narzędzia do automatyzacji procesu tworzenia rysunków 2D, harmonogramów i różnych zadań związanych z dokumentacją.
 • 8000+ inteligentnych obiektów architektonicznych i stylów.
 • Przykładowe narzędzia:
  • Renowacja architektoniczna: Możliwość wyświetlania istniejących, rozebranych i nowych konstrukcji w tym samym pliku rysunkowym zamiast edytowania wielu plików.
  • Ściany, drzwi, okna,
  • Projektowanie i dokumentacja: wykorzystaj elementy detali i narzędzia do rysowania, aby skrócić czas tworzenia projektu.

AutoCAD Electrical

 • Używany przez inżynierów elektryków i użytkowników zajmujących się dokumentowaniem systemów sterowania elektrycznego.
 • Dostarcza narzędzi do tworzenia układów paneli, schematów i innych rysunków elektrycznych.
 • 65 000+ inteligentnych symboli.
 • Nowe/specjalistyczne narzędzia:
  • Automatyczne generowanie raportów: generuj i aktualizuj raporty dostosowane do swoich potrzeb.
  • Współpraca z klientami i dostawcami: łatwo współdziel rysunki DWG z zainteresowanymi stronami.
  • Łatwe zarządzanie projektami: używaj folderów do porządkowania rysunków i zmiany kolejności plików w celu sporządzania projektów elektrycznych.

AutoCAD Map 3D

 • Przeznaczony dla użytkowników, którzy muszą wykorzystywać i utrzymywać dane CAD i GIS do planowania, projektowania i zarządzania danymi.
 • Wyposaża użytkowników w narzędzia do tworzenia, utrzymywania i przekazywania informacji kartograficznych i GIS w środowisku rysunkowym AutoCAD.
 • Zarządza danymi GIS i używa narzędzi opartych na zadaniach do agregacji z danymi projektowymi.
 • Nowe/specjalistyczne narzędzia:
  • Wykorzystanie technologii Obiektów Danych o Cechach (FDO): pracuj z danymi przestrzennymi pochodzącymi z różnych formatów danych CAD i GIS oraz układów współrzędnych.
  • Połącz się z ArcGIS: usprawnij przepływ danych pomiędzy ArcGIS i Map 3D i utrzymuj informacje o cechach w stanie aktualnym.
  • Konwertuj dane pomiędzy DWG i GIS: wykonuj konwersje danych o wysokiej wierności za pomocą MapImport i MapExport.

AutoCAD Mechanical

 • Używany przez specjalistów z dziedziny produkcji, produktów i projektowania mechanicznego.
 • Udostępnia narzędzia do automatyzacji zadań inżynierii mechanicznej, takich jak generowanie części maszyn, wymiarowanie i tworzenie zestawień materiałów.
 • 70 000+ obiektów inteligentnych.
 • Nowe/specjalistyczne narzędzia:
  • Zarządzanie warstwami: wyodrębniaj i przywracaj grupy warstw oraz określaj typy linii i wag linii.
  • Linie ukryte: automatycznie aktualizuj geometrię po wprowadzeniu zmiany i minimalizuj ilość przeróbek.
  • Generatory i kalkulatory maszyn: efektywnie analizuj projekty, w tym projekty generatorów wałów, sprężyn, pasów i krzywek.

AutoCAD MEP

 • Używany przez profesjonalistów z branży mechanicznej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i ochrony przeciwpożarowej.
 • Dostarcza narzędzi do sporządzania, projektowania i dokumentowania systemów MEP w budynkach zarówno w 2D, jak i 3D.
 • 10 500+ inteligentnych obiektów MEP.
 • Kluczowe/funkcjonalne narzędzia:
  • Obszary robocze MEP: środowiska robocze zawierają indywidualne palety i wstążki specyficzne dla danej dziedziny.
  • Konwersja bloków AutoCAD: konwersja wsadowa pojedynczych lub wielu bloków i symboli.
  • Przeglądarka stylów: uzyskaj więcej komponentów MEP i dodaj foldery do Biblioteki zawartości.

AutoCAD Plant 3D

 • Służy do trójwymiarowego projektowania modeli zakładów.
 • Udostępnia narzędzia do generowania i udostępniania izometrii, ortografii i raportów materiałowych.
 • Zapewnia również narzędzia do tworzenia schematów, układów instalacji i innych rysunków niezbędnych do projektowania instalacji.
 • 400+ inteligentnych obiektów roślinnych.
 • Nowe/specjalistyczne narzędzia:
  • Collaboration for Plant 3D: współpracuj nad modelami instalacji między zespołami projektowymi. Dzięki temu zachowasz zgodności z wymaganiami – wszystko w środowisku opartym na chmurze.
  • Szybkie rysowanie P&ID: polecenia kontekstowe AutoCAD ułatwiają rysowanie P&ID.
  • Walidacja danych: szybka identyfikacja możliwych błędów poprzez skanowanie planów P&ID pod kątem zgodności danych zgodnie z regułami zdefiniowanymi przez użytkownika.

Który AutoCAD wybrać: dla inżynierów budownictwa i projektów infrastrukturalnych?

Jak wspomniano powyżej, AutoCAD Civil 3D jest nadal osobnym produktem poza nową ofertą pakietową AutoCAD obejmującą specjalistyczne zestawy narzędzi.

Program AutoCAD Civil 3D jest zbudowany na bazie programu AutoCAD Map 3D i podstawowego AutoCAD-a. Posiada wszystkie funkcje obu tych programów, ale zapewnia również dynamiczne narzędzia do zadań z zakresu inżynierii lądowej. Mowa o takich jak równanie terenu, projektowanie dróg i sieci, oraz profile.  Posiada wszystkie funkcje obu tych programów, ale zapewnia również dynamiczne narzędzia do zadań z zakresu inżynierii lądowej i wodnej. Przykłady: równanie terenu, projektowanie dróg, sieci rur i profili.

Civil 3D to oprogramowanie do projektowania w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, które obsługuje BIM dzięki zintegrowanym funkcjom usprawniającym kreślenie, projektowanie i dokumentację budowlaną.

Funkcjonalne narzędzia:

 • Collaboration for Civil 3D: Bezpieczny dostęp do plików Civil 3D, skrótów danych i odnośników z wielu lokalizacji i firm. A wszystko to we wspólnym środowisku danych.
 • Connector for ArcGIS: Przepływ danych pomiędzy ArcGIS i Civil 3D.  Dostęp do najnowszych danych i utrzymuj informacje o cechach w stanie aktualnym. Narzędzia te oparte są na zadaniach do zarządzania danymi GIS i agregowania danych GIS z danymi projektowymi.
 • Dynamo dla Civil 3D: Wizualne środowisko skryptowe Dynamo do tworzenia procedur, które automatyzują powtarzalne zadania projektowe i przyspieszają przepływ pracy.
 • Projektowanie mostów: Koordynowanie przepływu pracy w różnych dyscyplinach pracujących nad złożonymi projektami mostów jest bardziej efektywna.
 • Sieci ciśnieniowe: Korzystanie z ulepszonych narzędzi do bardziej efektywnego planowania i projektowania sieci rur ciśnieniowych.
 • Nowe funkcje projektowania tras tranzytowych i kolejowych: Rozszerzony zestaw narzędzi do projektowania tras tranzytowych i kolejowych, w tym spirale, dynamiczne wyrównania, profile i projektowanie przewyższeń.
 • Projektowanie i dokumentacja: Tworzenie planów, profili i przekrojów dla dróg, zagospodarowania terenu i innych projektów cywilnych.  Spójne standardy projektu z rysunkami zorganizowanymi w strukturze opartej na projekcie.
 • Dostęp do informacji: Standardowy schemat danych, zautomatyzowane przepływy pracy. Szablony raportów dla branży elektrycznej w Ameryce Północnej, Europie, wodnej, ściekowej i gazowej.
 • Inteligentne Obiekty: Inteligentne obiekty cywilne, które współdziałają ze sobą w celu tworzenia wzajemnie powiązanych projektów. Konfigurowalne style umożliwiające dostosowanie do niemal dowolnych standardów graficznych.

Podsumowanie

A więc który AutoCAD wybrać? Wybór odpowiedniego oprogramowania AutoCAD może być mylący.  Dzięki ofercie typu „wszystko w jednym” stworzonej przez firmę Autodesk dla programu AutoCAD od 2019 r. podjęcie decyzji stało się nieco łatwiejsze.  Wciąż jednak można podjąć decyzję, czy chce się kontynuować pracę z programem AutoCAD, czy też przejść na rozwiązanie bardziej ukierunkowane na pełny BIM, takie jak Revit.  Możesz też rozważyć inne oprogramowanie do modelowania 3D, takie jak Rhino, Solidworks, Sketchup lub nawet Revit.

Decyzje te będą zależeć od tego, co chcesz osiągnąć za pomocą oprogramowania – czy sporządzasz projekty i tworzysz dokumentację budowlaną, czy przygotowujesz modele do renderingu lub druku 3D, czy też po prostu szukasz najbardziej przystępnego cenowo rozwiązania, które spełni potrzeby twojego zespołu w danym momencie?

Potrzebujesz funkcji i opcji licencjonowania, które sprawią, że ty i twój zespół będziecie bardziej produktywni. Prawda jest taka, że nie liczy się tylko cena, którą płacisz, ponieważ między oprogramowaniami może istnieć ogromna funkcjonalna różnica. To właściwe będzie zawierało funkcje, które pozwolą zaoszczędzić tak wiele czasu i kosztów pracy, że jego zakup będzie trafniejszą inwestycją.

Jeśli jesteś głodny(a) wiedzy, zapraszam Cię do zapoznania się z kursami z kategorii AutoCAD.

Michał Gierasimiuk

AutoCAD Certified Instructor

Absolwent budownictwa warszawskiego SGGW oraz UTP w Siedlcach, Autoryzowany Instruktor Autodesk. Posiadam certyfikaty Autodesk Certifed Professional. Specjalizuję się w oprogramowaniu Autodesk AutoCAD, Autodesk AutoCAD Electrical oraz Autodesk Fusion 360. Od kilku lat prowadzę zajęcia stacjonarne z obsługi wymienionych programów. Stale wykorzystuję i doskonalę swoje umiejętności poprzez praktyczną pracę projektową dla kontrahentów w Polsce i zagranicą. Prywatnie pasjonat snookera.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

2016 - ©2022 BIMV.PL

 
lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Załóż konto