W ciągu najbliższych 5 lat w branży budowlanej będzie widoczny wyraźny wzrost zatrudnienia na stanowiskach, które dziś wydają się jeszcze dość nowe – wynika z raportu PARP. Głównie dotyczyć to ma takich zawodów, jak projektant wizualizacji 3D, inżynier ds. BIM, specjalista ds. ochrony środowiska oraz serwisant maszyn nowej technologii.

Dane pochodzą z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanego w latach 2020-2021. Przygotowano go pod hasłem “Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża budowlana”. W badaniu wzięli udział eksperci specjalizujący się w różnych dziedzinach. Wśród nich są przedsiębiorcy reprezentujący różne sektory branży budowlanej, przedstawiciele środowisk edukacyjnych czy firm rekrutacyjnych. Łącznie przeprowadzono 812 wywiadów. Efektem ma być wiedza na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w branży budowlanej. Całość liczy 230 stron, na blogu BIMV przedstawiamy tylko niektóre wyniki i wnioski.

Praca – budownictwo: Będzie więcej ofert dla specjalistów BIM i 3D

Jak podkreślają eksperci PARP, ciągły rozwój kadr jest tym ważniejszy, że – jak wynika z przeprowadzonych badań – branżę czekają istotne przemiany technologiczne. W ciągu ok. 5 lat istotnymi wyzwaniami staną się:

 • powszechna obsługa systemów BIM (ang. Building Information Modeling)
 • automatyzacja, ale także coraz szersze zastosowanie technologii związanej z wykorzystaniem energii odnawialnej w budownictwie
 • a także renesans technologii budowy z wykorzystaniem prefabrykatów

Konsekwencją tej ewolucji jest przewidywany w perspektywie 5 lat wzrost udziału nowych stanowisk. Mowa o strukturze zatrudnienia w branży budowlanej, tj.: projektantów wizualizacji 3D, inżynierów ds. BIM, specjalistów ds. ochrony środowiska oraz serwisantów maszyn nowej technologii.

Ciekawie rozkłada się podobny podział, ale już z rozbiciem na różne grupy. Widzimy tutaj, że:

 • w firmach budowlanych najsilniej akcentowany jest wzrost udziału zatrudnienia projektantów wizualizacji 3D (52% pracodawców z tej grupy przewiduje wzrost udziału), inżynierów ds. BIM (51%) oraz specjalistów ds. ochrony środowiska (50%)
 • w firmach prowadzących działalność w zakresie architektury i inżynierii najsilniej akcentowany jest wzrost udziału zatrudnienia wśród inżynierów ds. BIM (54%) oraz serwisantów maszyn nowej technologii (50%)
 • w firmach dostarczających usługi specjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przewiduje się wzrost udziału informatyków i automatyków oraz inżynierów ds. BIM (po 62%)*

*Ten fragment jest dość zagadkowy. Zgodnie z opisem PKD pod hasłem „Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych” kryje się m.in. zewnętrzne czyszczenie budynków, mycie okien, czyszczenie kominów i palenisk, pieców, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych oraz czyszczenie maszyn przemysłowych. Jaka jest tutaj rola specjalistów BIM? Czy chodzi o facility management? Tego w raporcie trudno się doszukać. Może ktoś z Was się spotkał z takim połączeniem, bądź ofertą pracy? Jeśli tak, będziemy wdzięczni za informację w komentarzu.

Walka o nowe talenty to konieczność

Jednocześnie twórcy opracowania przyznają jednak, że jednym z głównych problemów całego sektora budowlanego jest starzenie się kadr, a poszukiwanie nowych talentów jest koniecznością:

“Ograniczy to liczbę dostępnych pracowników i może hamować rozwój firm, które mimo pozyskiwania nowych zleceń nie będą mogły ich realizować z uwagi na braki kadrowe. Braki te nie będą systematycznie uzupełniane przez młode pokolenie pracowników.”

W perspektywie pięcioletniej wszystkie wyzwania technologiczne zyskają na znaczeniu, w opinii przeszło połowy badanych mogą stanowić problem w branży budowlanej, a w szczególności konieczność:

 • poszerzania kompetencji pracowników w zakresie wykorzystania technologii ekologicznych – zastosowanie energii odnawialnej w budownictwie (59% pracodawców zgadza się, że problem będzie dotykał branży), 
 • nabycia przez pracowników kompetencji w zakresie obsługi systemów BIM – Building Information Modelling (56%), 
 • finansowania kosztów nowoczesnego oprogramowania niezbędnego do obsługi systemów BIM (56%), 
 • przygotowania kadr do pracy w warunkach rosnącego wpływu automatyzacji na codzienną pracę (56%), 
 • zatrudniania kadr posiadających kompetencje z zakresu IT będąca efektem rosnących oczekiwań klientów dotyczących wizualizacji 3D (55%)

Cóż pozostaje nam dodać? Z perspektywy platformy szkoleniowej i dotąd zdobytych doświadczeń wiemy, że to przede wszystkim pracownicy szukają możliwości rozwoju swoich umiejętności. Ich pracodawcy rzadziej sięgają po taką możliwość. W kontekście problemów z nowymi talentami i zapotrzebowaniem na ekspertów jest to często bardziej kosztowne niż dofinansowanie szkoleń.

Na szczęście coraz więcej firm zyskuje tę świadomość, co jest bardzo pozytywnym sygnałem dla całego rynku pracy i gospodarki.

Zadbaj o mocne strony swoich pracowników!

Według badania ADP Research Institute od momentu pojawienia się pandemii więcej niż jeden na czterech pracowników (28%) przyjął nową rolę w firmie, w której pracuje, bądź zgłosił taką potrzebę. Odsetek ten wzrasta (36%) w przypadku tzw. pokolenia Z. Dotyczy to osób urodzonych między rokiem 1995 a 2010. ADP podkreśla, że rynek pracy nadal będzie priorytetowo traktował umiejętności adaptacyjne i premiował umiejętność wykorzystywania swoich możliwości.

Aby przyspieszyć wyniki, pracodawcy będą musieli skoncentrować się na indywidualnych, mocnych stronach swoich kadr. Mają również zapewnić pracownikom możliwości rozwijania nowych umiejętności lub rozpoczynania nowej ścieżki kariery z większymi możliwościami rozwoju. Ponadto pracodawcy będą również polegać na przydatnych technologiach, takich jak uczenie maszynowe. A to wszystko po to, aby ponownie dotrzeć do puli skreślonych wcześniej kandydatów, którzy aplikowali na dane stanowisko.

Ile zarabia architekt? Ile zarabia inżynier budowy? Czyli zarobki w branży budowlanej – BIMv

Co ciekawe, jak zwracają uwagę eksperci Gartnera, “skraca się okres trwałości umiejętności technicznych”. Aż 64% liderów odpowiedzialnych za pracę zespołów ds. infrastruktury i operacji (I&O) wskazuje na niewystarczające kwalifikacje i zasoby jako jedno z największych wyzwań mijającego roku. Zespoły I&O odpowiadają m.in. za administrację i zarządzanie technologią, informacjami oraz danymi. To zarówno komputery, serwery i sieci, jak również procesy, oprogramowanie, zabezpieczenia czy usługi w chmurze. Jednocześnie w zakres ich zadań wchodzą rekrutacje, szkolenia, testy, aktualizacje oraz naprawy. Według Gartnera organizacje masowo szukają pracowników, którzy mogą zająć jedną z tych ról. Ale liczy się tutaj przede wszystkim doświadczenie biznesowe, a nie techniczne. Gartner przewiduje, że do 2025 r. CIO zapełnią 65% otwartych stanowisk liderów I&O ludźmi, którzy… nie mają doświadczenia.

A to oczywiście szansa dla wszystkich, którzy myślą o rozwoju i zdobywaniu nowych kompetencji, by zapewnić sobie lepszą pracę i zarobki.

Szymon Janczura

Revit & BIM Specialist

Od początku studiów temat BIM i Revit był moją pasją. Już wtedy zacząłem prowadzić jeden z pierwszych blogów o tej tematyce  (projektowaniebim.pl) oraz kanał youtube, na którym publikowałem jedne z pierwszych tutorialów z programu Revit w Polsce. Platformę BIMv.pl założyłem w 2016 roku. Lubię dzielić się wiedzą, którą zdobyłem w trakcie licznych spotkań z projektantami. Posiadam status autoryzowanego trenera Revit oraz certyfikaty na poziomie professional z modułów Revit Architecture i Structure (sprawdź tutaj). Na co dzień pracuję jako freelancer BIM. Mam za sobą współpracę z firmami w Polsce jak i za granicą. O jakości moich kursów mogą świadczyć liczne pozytywne opinie.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

2016 - ©[current-year] BIMV.PL